AFMA acumula 18 anys d’experiència en la realització de serveis forestals arreu de Catalunya. Estem especialitzats en les actuacions següents:

  • Creació i manteniment de franges de seguretat per prevenir el risc d’incendis
  • Neteja i manteniment de boscos i àrees verdes
  • Neteja i manteniment de lleres
  • Neteja i manteniment de sotabosc en línies elèctriques
  • Neteja i manteniment de vies verdes i rutes de senderisme
  • Restauracions paisatgístiques
  • Tales i podes d’arbrat

Totes les tasques s’executen amb el màxim respecte al medi ambient, emprant eines i maquinària mínimament invasiva i triturant els residus in situ.