Missió

Analitzar, aprofitar i facilitar totes aquelles iniciatives que representin una millora de les condicions que afavoreixen el creixement personal i laboral de les persones en risc d'exclusió, particularment de les subjectes a mesures judicials. 

Objecte

  • Promoure tot un conjunt de programes i iniciatives que afavoreixin el desenvolupament personal i social de col·lectius amb risc d’exclusió
  • Col·laborar amb les Administracions per iniciar i portar a bon terme iniciatives destinades a facilitar la formació i l’adquisició d’hàbits laborals que permetin la inserció de persones que estan o han estat sotmeses a mesures judicials
  • Col·laborar i facilitar el treball d’entitats que sense ànim de lucre treballen per aconseguir la igualtat d’oportunitats pels col·lectius més marginats i especialment pels joves, homes i dones, que han estat penats
  • Treballar amb altres iniciatives privades que facilitin la formació i la inserció d’acord amb la carta fundacional
  • Participar i col·laborar en aquelles iniciatives que se signifiquin per conscienciar la societat sobre els drets humans en general, i els drets de les persones penades a tenir oportunitats per a la seva reinserció en la societat
  • Qualsevol altra activitat que permeti una inserció laboral de persones amb poques possibilitats d’accés als circuits del mercat de treball

Valors

Autonomia
Creixement personal
Equitat de gènere
Igualtat
Responsabilitat
Solidaritat