Fundació Privada AFMA organitza tot un conjunt d’activitats formatives adreçades al personal propi que treballa en els sectors anteriorment citats. En la formació, ocupa un espai preferent tot el que fa relació a les mesures de seguretat i l’eficiència en el treball.

El conjunt de l’activitat de la Fundació té una intencionalitat educativa, posant l’accent en l’adquisició d’hàbits de treball, de responsabilitat i de feina ben feta. Això és el que ha permès que hi hagi el que podríem anomenar un carrera professional que fa possible que qui va començar com a peó pugui arribar a ser capatàs o que alguns usuaris s’hagin pogut associar per crear una empresa pròpia com és el cas de Verdinet.

Donada l’experiència de la Fundació en diferents sectors laborals i, especialment en el forestal, hi ha el projecte d’organitzar cursos de formació ocupacional aprofitant les instal·lacions de Badalona.