Des de l’any 2009, Fundació Privada AFMA està auditada per l’empresa Audiaxis Auditores S.L.P., ubicada a Barcelona, Av. Diagonal 484, que disposa d’una àrea especialitzada en organitzacions no  lucratives i entitats d’iniciativa social. Compta a més amb una àmplia experiència en assessorament quant a la gestió i planificació estratègica d’entitats del tercer sector.

Complementàriament, també des de l’any 2009 es compta amb l’empresa Ides Assessors, S.L.L., especialitzada en assessorament comptable i tributari a organitzacions no lucratives.