Els recursos econòmics amb què compta AFMA són de procedència diversa:

 1. Aportacions privades
  • Quotes dels membres
  • Donacions, herències intestades i llegats
 2. Subvencions
  • Derivades d’acords institucionals o privats
  • Rebudes a través dels convenis signats amb el Departament de Justícia, concretament ambla Subdirecció General de Medi Obert i Mesures Penals Alternatives i la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil
 3. Altres ingressos
  • Rendes del patrimoni
  • Altres ingressos quela Junta Directiva consideri oportú acceptar