A petició dels clients, la plantilla d’AFMA duu a terme els encàrrecs següents:

  • Mudances
  • Muntatge d’expositors
  • Muntatge de mobiliari
  • Neteges industrials
  • Retirada de materials voluminosos
  • Trasllat d’arxius
  • Altres encàrrecs