00IMG_1174-PP.JPGRealitzem tasques d’enderroc, reformes i condicionament d’espais de tot tipus.

Comptem amb professionals qualificats per dur a terme instal·lacions elèctriques, treballs de fusteria i lampisteria, donant resposta a totes les necessitats que poden sorgir en el curs d’una obra.

Des del dia 25/11/2008, la Fundació Privada AFMA figura inscrita al Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció de Catalunya amb el núm. 09000025796.