FORESTAL
Aclotadores 3
Biotrituradores 2
Cabrestants 2
Desbrossadores 97
Motoaixades 1
Motoserres 90
Perxes 8
Remolcs 1
Retropales 1
Serres, xerracs i magalls 80
Talabardisses 3
Tallagespes 1
Tractors 5
Trituradores de cadenes 2
Trituradores de martells 4
Trituradores autopropulsadores 2
OBRES
Aspiradors 3
Equips soldadors 3
Fulles anivelladores hidràuliques 1
Generadors elèctrics 2
Motocompressors 2
COMÚ PER FORESTAL, OBRES I MUDANCES
Cotxes i furgonetes 27
Equips de protecció individual complerts 140
Tisores 2