L’any 2011, l’entitat va comptar amb una plantilla mitjana de 156 persones, la majoria de les quals procedien de centres penitenciaris. El nombre de contractes va ser de 316, distribuïts en obres de durada variable i en tres sectors diferents: Serveis forestals, Obres menors i reformes i Mudances i trasllats.

dyerware.com

L’organització de les diferents tasques -tant en els aspectes organitzatius com econòmics- corre a càrrec del personal d’AFMA.

El seguiment dels interns i de la seva evolució personal es duu a terme des del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, empresa pública del Departament de Justícia.