Adhesió al Sistema Arbitral de Consum

  • 0
  • enero 25, 2012

Amb data 25 de gener de 2012, la Junta Arbitral de Consum de Catalunya ha atorgat a la Fundació Privada AFMA el distintiu que l’acredita com a empresa adherida al Sistema Arbitral amb el número 6.700.

Mitjançant sistemes de mediació o d’arbitratge, la Junta Arbitral pot intervenir de forma objectiva i gratuïta per tal de solucionar possibles conflictes entre persones consumidores i empreses.
L’adhesió al Sistema Arbitral acredita el compromís de l’empresa d’oferir bons serveis als seus clients.

Leave a Reply