Actualització dels estatuts

  • 0
  • febrero 28, 2012

Durant els mesos de gener i febrer de 2012 s’han actualitzat els estatuts de la Fundació d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123 de 2 de maig de 2008).

Leave a Reply